Нові надходження

    Нові надходження  05. 07. 2018 р.
   Підприємницька діяльність та агробізнес: підручник / за ред. М. М. Ільчука, Т. Д. Іщенко. — Київ: Вища освіта, 2006. — 543 с.
У підручнику висвітлено соціально-економічні аспекти підприємництва та агробізнесу, організації та функціонування малого та середнього бізнесу на селі, визначення економічної ефективності аграрних підприємницьких структур. Для підготовки фахівців неекономічних спеціальностей в аграрних вищих навчальних закладах ІІ – ІV рівнів акредитації. Буде корисним керівникам і фахівцям підприємницьких структур аграрної сфери.

Габор, В. С. Формування та розвиток ефективної системи господарювання аграрних підприємств / В. С. Габор, С. С Габор. — Тернопіль : «Крок», 2017. — 140 с.
У монографії висвітлено теоретико-методичні положення ефективного господарювання сільськогосподарських підприємств, проаналізовано сучасний стан та ефективність використання їхнього ресурсного потенціалу. Розкрито основні напрями підвищення ефективності господарювання в ринкових умовах.
Монографія розрахована на наукових працівників, викладачів, магістрів вищих навчальних закладів економічного профілю

Посібник розрахований на всіх спеціалістів, відповідальних за проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи в процесі реорганізації колективних сільськогосподарських підприємств. Дає відповіді на численні запитання, які виникають у процесі проведення інформаційної кампанії в ході реорганізації КСП.

 

Організація і планування діяльності аграрних формувань : навчально-методичний посібник / уклад. Л. І. Шелюк. — Київ : «Аграрна освіта», 2011. — 323 с.
Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств.Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Лісостепу України / Редкол.: М. В. Зубець та ін. — Київ : Аграрна Наука, 2010. — 986 с.
Видання охоплює природно-кліматичні, економічні, екологічні, соціальні аспекти агропромислового виробництва, питання переробки сільськогосподарської продукції, ветеринарного забезпечення, проблеми удосконалення матеріально-технічної бази в зоні Степу України. Книга розрахована на керівників і спеціалістів сільського господарства та переробних підприємств, виробничників, наукових працівників аграрного профілю, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

Агропромисловий комплекс Тернопільської області. — Тернопіль : ТОВ «Новий колір», 2012. — 200 с.
Пропоноване видання — це унікальна книга, в якій у доступній популярній формі розповідається про сільськогосподарське життя Тернопільського краю — від його витоків до сьогодення. Особливу увагу акцентовано на управлінській діяльності галузі, представлено нинішніх і колишніх працівників та керівників управлінь. Ще одна особливість книги — її багатоілюстративність.


24.06.2018 р.
У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної 
універсальної бібліотеки  нажійшла нова література з питань рибництва.

Шерман І.М. Осетрівництво [Текст]: підручник / І.М. Шерман, О. В. Корнієнко, В. Ю. Шевченко. — Херсон: Олді-плюс, 2011. — 356 с.: іл.
Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принципи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різновікових груп осетроподібних.
Певна увага приділена формуванню ремонтно-маточних стад в умовах штучного відтворення.
Гринжевський М. В. Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією [Текст]  / М. В. Гринжевський, Д. Р. Пшеничний. — Київ: Фірма «ІНКОС», 2009. — 192 с.
Викладено результати інтенсивного вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів з трилітками рослиноїдних риб із використанням методів інтенсифікації: підготовка ставового фонду, удобрення ставів, зменшення щільності посадки личинок у вирощувальні стави і цьоголіток коропово-сазанових гібридів у нагульні стави, підгодівля риби, контроль гідрохімічного і гідробіологічного режимів у ставах, спрямованих на підвищення ефективності виробництва. Може бути використана керівниками і спеціалістами рибницьких підприємств, студентами вищих навчальних закладів, фермерами і науковцями.Грициняк І. І. Фермерське рибництво [Текст] / І. І. Грициняк., М. В. Грижневський, О. М. Третяк [та ін.], . — Київ: Герб, 2008. — 560 с.

Розглядаються проблеми організації фермерських господарств, їх розміри, напрями спеціалізації, виробнича структура, технології вирощування і годівлі риби, економічна ефективність виробництва.


Кононенко Р. В. Інтенсивні технології в аквакультурі [Текст] / Кононенко Р. В., Шевченко П. Г., Кондратюк В. М., Кононенко І. С. — Херсон:  Олді-плюс, 2016.  — 492 с.
Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної продукції, вплив аквакультури на стан довкілля правила гігієни і санітарії рибної промисловості. Розраховано на студентів факультету тваринництва та водних біоресурсів, а також усіх тих, хто займається культивуванням промислових гідробіонтів.

Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку та ознайомитися з новими книжками. У відділ сільськогосподарської літератури надійшли нові книги

І. Михасюк
    Регуляторна політика в аграрному секторі економіки України [Текст] : монография / І. Михасюк, О. Саламін. - Львів : Апріорі, 2014. - 224 с. : граф., табл.
У монографії обгрунтовано теоретичні основи і методичні прийоми удосконалення державної регуляторної політики в аграрній сфері економіки України з урахуванням рівня сформованості ринкових відносин та готовності міжнародної інтеграції. Виявлено тенденцію до популяризації обʼєктів господарювання за розмірами – від малих селянських господарств – до великих підприємств холдингового типу, намічено шляхи трансформації українського сільського господарства у відповідності структури ЄС.
Книга буде корисна для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, органів державного управління.

Стандартизація у тваринництві : навч. посіб. / Ібатуллін І. І., Пабат В. О., Маньковський А. Я. [та ін.]. за заг. ред. д. с-г н., акад. НААН України   І. І. Ібатулліна. — вид. 2-е. — К.: Видавництво Ліра- К, 2017. — 548 с.
У посібнику наведені вимоги нормативних документів до продукції тваринництва, а також до продукції, використання якої забезпечує ефективну організацію окремих елементів технологічного процесу її виробництва та реалізації.

Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів та слухачів з підвищення кваліфікації за спеціальністю «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», а також буде корисним для спеціалістів і керівників господарств аграрно промислового комплексу  комплексу всіх форм власності, які займаються виробництвом та реалізацією продукції тваринництва.


    
У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки надійшли нові книги з різних галузей сільського господарства. Рекомендуємо їх Вам:
Слєпцов, Ю. В. Перець, баклажан, фізаліс : Поради, як зібрати високий урожай плодів, рецепти консервування, соління та приготування страв / Ю. В. Слєпцов. — К.: Вища школа, 2004. — 47 с. — (Бібліотечка овочівника).
Висвітлено господарське значення та лікувальні властивості перцю, баклажана, фізаліса. Дано поради щодо попередників під ці культури, їх удобрення та підготовку ґрунту і насіння до сівби. Наведено сорти та гібриди, занесені до реєстру сортів рослин України, їх коротку характеристику, оптимальні строки та способи сівби насіння залежно від ґрунтово-кліматичних зон України, агротехніку вирощування рослин у відкритому і закритому ґрунті. Описано рецепти з переробки, консервування, засолювання та приготування різних страв.
Барабаш, О. Ю. Багаторічні овочеві культури : Поради, як зібрати високий урожай багаторічних, рецепти зберігання їх та приготування страв / О. Ю. Барабаш, С. Т. Гутиря. — К.: Вища школа, 2007. — 71 с.: іл. — (Бібліотечка овочівника).
Висвітлено господарське значення та лікувальні властивості ревеню, щавлю, хрону, катрану, спаржі, естрагону, любистку. Дано поради, як вибрати площу і попередники під ці культури, їх удобрення та підготовку ґрунту і насіння до сівби та садивного матеріалу до висаджування. Наведено сорти, занесені до Державного реєстру сортів рослин України, оптимальні строки та способи сівби насіння, вегетативного розмноження рослин залежно від ґрунтово-кліматичних зон України, агротехніку вирощування рослин у відкритому і закритому ґрунті. Описано рецепти з переробки, консервування, засолювання та приготування різних страв із багаторічних овочевих культур.
Барабаш, О. Ю. Столові коренеплоди : Поради, як зібрати високий урожай коренеплодів, рецепти консервування, соління та приготування страв / О. Ю. Барабаш, О. Д. Шрам, С. Т. Гутиря. — К.: Вища школа, 2003. — 87с. — (Бібліотечка овочівника).
Висвітлено господарське значення та лікувальні властивості моркви, петрушки, селери, пастернаку, буряку, редиски та редьки. Дано поради щодо вибору попередників і площ під ці культури, їх удобрення та підготовки ґрунту і насіння до сівби. Наведено сорти і гібриди, занесені до реєстру сортів рослин України, оптимальні строки та способи сівби насіння залежно від ґрунтово-кліматичних умов зон України, агротехніку вирощування рослин у відкритому і закритому ґрунті, рецепти з переробки, консервування, засолювання та приготування різних страв.
Барабаш, О. Ю. Зеленні овочеві культури : Поради, як зібрати високий урожай зеленних, рецепти зберігання їх та приготування страв / О. Ю. Барабаш, С. Т. Гутиря. — К.: Вища школа, 2006. — 86 с.: іл. — (Бібліотечка овочівника).
Висвітлено господарське значення та лікувальні властивості салату, капусти пекінської, шпинату, мангольду (буряку листкового), лободи городньої, кропу, фенхеля, петрушки, селери, крес-салату, гірчиці листкової, огіркової трави (бораго), коріандру, кервелю, анісу, базиліку. Дано поради, як підібрати площу і попередники під ці культури, їх удобрення та підготовку ґрунту й насіння до сівби. Наведено сорти й гібриди, занесені до Державного реєстру сортів рослин України, оптимальні строки та способи сівби насіння, вегетативного розмноження рослин залежно від ґрунтово-кліматичних зон України, агротехніку вирощування рослин у відкритому і закритому ґрунті. Описано рецепти з переробки, консервування, засолювання та приготування різних страв із зеленних овочевих культур.
Емельянов, А. В.Эффективные теплицы. Как увеличить свой доход / А. В. Емельянов. — Ростов н/Д: Владис, 2010. — 320 с.
Переваги парника або теплиці відомі кожному городнику. Але не всі знають, що парник або теплицю на своїй ділянці можна побудувати самостійно.
У цій книзі розказано про принципи спорудження «городу під склом», типи теплиць і парників, а також матеріали для їх спорудження. Крім того, детально розказано про внутрішнє облаштування теплиць, можливі варіанти ґрунтів і добрив.
Алешина, Н. А. Шикарный цветник из многолетников. Для тех, кому некогда. — М.: Издательство Центрполиграф, 2010. — 189 с.
Добираючи квіткові культури для своєї ділянки, кожен садівник опирається на власний смак, застосовуючи найбільш прийнятні для себе правила агротехніки. В той же час багато із нас мріють створити красивий квітник у саду без особливих турбот, не затрачаючи багато сил і часу. В цій книзі представлені багаторічні трав’янисті  і цибулинні культури різноманітних видів і сортів, які не складно придбати, але в той же час вони зовсім невибагливі у вирощуванні.
Звонарев, Н. М. Облепиха, жимолость, ирга. Сажаем, выращиваем, заготавливаем, лечимся. — М.: Издательство Центрполиграф, 2011. — 125 с. — (Советы от Михалыча).
Обліпиха, жимолость, ірга — ці ягоди можна культивувати не тільки заради їстівних плодів, багатих на вітаміни, але і як красиві декоративні рослини. Вони красиві під час цвітіння, мають оригінальне листя , а ще можуть служити живою загорожею для вашої ділянки.Автор відкриває секрети отримання стабільних, високих урожаїв обліпихи, жимолості, ірги. Детально розповідає про сорти та догляд за цими культурами. Дає поради, як вберегти рослини від паразитів й зібрати урожай. А ще автор ділиться кращими кулінарними рецептами страв із ягід й рецептами народної медицини, адже крім відмінного смаку ягоди, листя і навіть кора цих рослин володіють прекрасними цілющими властивостями.
Хессайон, Д. Г. Все о болезнях и вредителях растений. — М.: Кладезь-Букс, 2009. — 128 с.
Ця книга підкаже вам, як боротися з бур’янами, шкідниками і хворобами квітів, плодово-ягідних дерев та овочевих культур, які проблеми виникають при догляді за газонами. Окремий розділ присвячений хімічним засобам захисту рослин.
Дёмин, И. О. Золотая книга виноградаря. Виноградник на зависть всем / И. О. Дёмин, А. В. Крючков. — Ростов н/Д: Владис, 2011. — 416 с.
Виноград — дивовижна рослина, про прекрасні властивості якої людина знала з глибокої давнини. Сьогодні ця культура переживає, можна сказати, друге народження. Великою популярністю виноград користується не тільки в традиційних для нього регіонах, але і в середніх широтах, і навіть на півночі. В цій книзі розповідається про все найнеобхідніше, що повинен знати виноградар-початківець: від вибору посадкового матеріалу і організації виноградника до збору урожаю.
Осадчий, О. С. Основи сільського господарства : навч. посіб. / О. С. Осадчий; К.: Центр учбової літератури, 2012. — 294 с.
Курс «Основи сільського господарства» охоплює основні ланки аграрного виробництва і включає на ступні розділи: ґрунтознавство, землеробство, агрохімію, власне рослинництво (рільництво), овочівництво, плодівництво і тваринництво.
Рекомендується студентам вищих навчальних закладів.
Адаптивні системи землеробства : підручник / за ред. В. П. Гудзя ; [Гудзь В. П., Шувар І. А., Юник А. В. та ін.] — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 336 с.
У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особливостями біології та агротехніки. Розкрито особливості формування адаптивних систем землеробства, перспектива енергоощадного обробітку ґрунту, застосування добрив, режим органічних речовин та регулювання біогенності ґрунтів, оптимізація захисту рослин, меліорація в системі землеробства, сформульовано принципи формування технологій вирощування культур, вимоги до технічних засобів та відповідність систем землеробства для природно-кліматичних зон України.
Бірта, Г. О. Основи рослинництва і тваринництва : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 304 с.
У навчальному посібнику розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку. Подається характеристика основних видів сільськогосподарських тварин, основні напрями продуктивності і породні ресурси. Представлена оцінка тварин за екстер’єром і продуктивними якостями.
Останні степи України : бути чи не бути? — К.: Геопринт, 2013. — 38 с.
Степова зона займає 40% території України, проте реальна площа природних степових ділянок є мізерною. В книзі розкривається значення та екологічна функція степових екосистем в формуванні природного середовища існування, описуються основні причини зникнення степів в наш час та надаються пропозиції щодо збереження та відтворення степу.
Тверезовська, Н. Т. Інформаційні технології в агрономії : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 282 с.
Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформатизації агропромислового комплексу. Розкрито сутність інформаційних систем і технологій в агрономії, описано технології  експлуатації спеціалізованого програмного забезпечення, використання локальних та корпоративних мереж, інтернет-технологій.


У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки надійшли нові книги з різних галузей сільського господарства. Рекомендуємо їх Вам:


  Панас Р.М. Рекультивація земель: навч. посібник/ Р. М. Панас. — Вид., 2-ге стер., Львів: Новий Світ- 2000, 2014.– 224 с.
Викладено науково-теорстичні основи рекультивації земель, суть і зміст гірничотехнічної та біологічної (сільськогоспо­дарської та лісової) рекультивації земель. Розкрито принципи проектування рекультивації земель. Подано досвід рекультивації земель в окремих галузях народного господарства.
Навчальний посібник призначений для студентів, магістрів, аспірантів, здобувачів, фахівців землевпорядного профілю, а також для усіх тих, хто цікавиться проблемами раціонального використання та охорони земель. 
Панас Р. М. Картування ґрунтів: Польовий практикум / Р. М. Панас. — Львів: „Новий Світ-2000", 2014. – 212 с.
У польовому практикумі розглянуто передумови і розвиток картування ґрунтів. Особлива увага звернута на організацію і виконання ґрунтово-картографічних робіт із застосуванням сучасних методів польових і лабораторних досліджень. Описано методику складання і оформлення ґрунтових карт і відповідних ґрунтових карт і відповідних картограм.Наведено поради щодо коректування матеріалів великомасштабних грунтових обстежень проведених в попередні роки. В окремому розділі подано генетико-морфологічну будову і властивості основних типів ґрунтів Укураїни. В кінці практикума описано можливості використання матеріалів ґрунтових досліджень у сільськогосподарському виробництві, проведенні землеустрою і земельного кадастру.
Доценко В. І. Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування: навчальний посібник / В.І. Доценко, В.В. Морозов, Д.М. Онопрієнко. — Херсон: ОЛДІ - ПЛЮС, 2014. — 448 с.
Наведено теоретичні основи створення якісного штучного дощу для зрошення сільськогосподарських культур. Велика увага приділена опису конструкції, технічному догляду, схемам поливу основних дощувальних машин, в тому числі і закордонного виробництва, що широко використовують в Україні.

Носов Ю. М. Проектування технологічних процесів у тваринництві та птахівництві : навч. посіб. [Комплект] / Ю. М. Носов. — Львів «Новий Світ - 2000», 2014. — 500 с. 1 електрон. диск (1 СБ-КОМ)
В н авчальному посібнику розглянуто найбільш важливі питання з дисциплін «Про­ектування твариницьких підприємств», «Проектування технологічних процесів в тва­ринництві», «Проектування машинновикористання в кормовиробництві та твариництві», «Курсове та дипломне проектування з механізації твариництва».
Розглянуті концепції розвитку новітніх технологій потокової організації вироб­ництва, розрахунку ПТЛ заготівлі та роздавання кормів: видалення та утилізації екс­крементів, машинного доїння і первинного обробітку молока; питання оптимальних розмірів технічних та виробничих модулів, розміщення тварин, об'єктів генплану і підприємств на території. Приведені детальні розрахунки технічних засобів. ПТЛ та їх оцінки, розрахунку кормоцехів і комбікормових заводів, стригальних пунктів; ав­томатизованих і комп'ютерізованих робочих місць. Питання експлуатації обладнання займає значне місце.  
По курсовому та дипломному проектуванню приведена тематика проектів та робіт, методики викладання та розрахунків. Книга розрахована на викладання та студентів с. г. вузів та коледжів, працівників АПК. спеціалістів та керівників ферм і комплексів, дородчих служб.
Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань: нав­чальний посібник / В.І. Лопушняк, І.О. Корчинський,
М.М. Вислободська, І.М. Пархуць, Б.І. Пархуць.— Львів: «Новий Світ - 2000», 2014. — 288 с.
Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуго­вування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агрохімії.
Рекомендовано для студентів за напрямами підготовки «Економіка і підприємництво», «Менеджмент організацій». Корисний фахівцям сільського господарства та підприємцям аграрного бізнесу.
Бегей С.В. Екологічне землеробство: підручник / С.В. Бегей. — Львів: "Новий Світ-2000", 2015. — 429 с.
Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землероб­ства, способи збереження та розширеного відтворення родючості фунту. Викла­дено основи гербології, сівозміни і насичення їх культурами проміжного виро­щування з врахуванням звичайних одноврожайних і двоврожайних сівозмін ко­роткої ротації для реформованих державних і приватних сільськогосподарських підприємств, систему диференційованого обробітку грунту під основні сільсько­господарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії; ґрун­тозахисну контурно-меліоративну систему землеробства. Значну увагу приділе­но впровадженню інтенсивних зональних систем землеробства у різних грунтово-кліматичних зонах України.
Для сільськогосподарських вищих навчальних закладів освіти ІІ-ІV рівнів акредитації з агрономічних, економічних спеціальностей та землеустрою, а також може бути використаний біологічними факультетами університетів та спеціалістами сільськогосподарського виробництва АПК.
Шувар І. А.
Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоценозів: Нав­чальний посібник / І. А. Шувар . — Львів: Новий Світ - 2000, 2014. — 496 с.
Викладено науково-теоретичні і практичні основи екологічно безпечного контролювання забур'яненості агрофітоценозів. Розкрито широкі організаційні можливості використання в землеробстві агротехнічних, хімічних і біологічних методів для послаблення фітотоксичної дії залишків персистентних препаратів залежно від грунтово-кліматичних умов, біохімічних особливостей рослин і фізико-хімічних властивостей гербіцидів.
Навчальний посібник призначений для студентів сільськогосподарських навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, фахівців і спеціалістів сільськогосподарського виробництва та усіх тих, хто не байдужий до екологічних проблем.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар