вівторок, 28 січня 2020 р.

Екологія ґрунту – запорука великих урожаїв


Земля є загальним засобом виробництва, наділений такими унікальними рисами: просторова обмеженість, продуктивна необмеженість (родючість ґрунту), постійність місця розташування, незамінність (передусім у народному господарстві). Використання сільськогосподарських угідь має здійснюватися на основі екологізації як довгострокової перспективи розвитку аграрного сектора економіки.
В Україні відсутній дефіцит земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Але в результаті недбалого хазяйнування унікальні чорноземи України (60 млн. га, або 50 % світового запасу) на 60 % порушені. Щорічно втрачається 100 тис. га родючих ґрунтів. Понад 18 млн. га земель ушкоджені ерозією, 2 млн. га забруднені хімічними речовинами настільки, що рекультивувати їх практично неможливо. Радіонуклідами знищено 4,5 га. У ґрунті накопичуються пестициди і біологічні забруднювачі.
Екологічний аспект відтворення родючості ґрунтів полягає в існуванні природної межі, за порогом якої починається процес незворотної деградації. При переході за цю межу природні механізми самовідновлення гумусу і природних речовин перестають працювати. Деградація ґрунтів означає суттєве зниження або втрату основної біосферної функції, якою є родючість. Багато вчених-аграріїв відзначають поступове слабшання звʼязку між рівнем природної родючості ґрунту і врожайністю, адже за показниками продуктивності вітчизняні землі, володіючи істотною часткою чорноземів, помітно поступаються показниками врожайності сільськогосподарських культур країнам  з набагато меншим природним потенціалом.
Більше про властивості ґрунту та екологічні заходи, які необхідно виконувати для його збереження можна дізнатися у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки де діє виставка книжок та періодичних видань на тему:
 « Екологія ґрунту – запорука великих урожаїв», 
на якій представлено двадцять документів, серед яких книжки та статті з наукових журналів, що висвітлюють дану тематику.


Полупан М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства : генетичні та виробничі аспекти / М.І.Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей; за ред. М.І. Полупана. - Київ: Аграр. наука, 2015. - 400 с.

Сільськогосподарська екологія: Навч. посібник для ВНЗ /  за заг ред. В. О. Голвка, 
А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. - Харків ; Еспада,2009. - 624 с.


Немає коментарів:

Опублікувати коментар