вівторок, 28 січня 2020 р.

Екологія ґрунту – запорука великих урожаїв


Земля є загальним засобом виробництва, наділений такими унікальними рисами: просторова обмеженість, продуктивна необмеженість (родючість ґрунту), постійність місця розташування, незамінність (передусім у народному господарстві). Використання сільськогосподарських угідь має здійснюватися на основі екологізації як довгострокової перспективи розвитку аграрного сектора економіки.
В Україні відсутній дефіцит земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Але в результаті недбалого хазяйнування унікальні чорноземи України (60 млн. га, або 50 % світового запасу) на 60 % порушені. Щорічно втрачається 100 тис. га родючих ґрунтів. Понад 18 млн. га земель ушкоджені ерозією, 2 млн. га забруднені хімічними речовинами настільки, що рекультивувати їх практично неможливо. Радіонуклідами знищено 4,5 га. У ґрунті накопичуються пестициди і біологічні забруднювачі.
Екологічний аспект відтворення родючості ґрунтів полягає в існуванні природної межі, за порогом якої починається процес незворотної деградації. При переході за цю межу природні механізми самовідновлення гумусу і природних речовин перестають працювати. Деградація ґрунтів означає суттєве зниження або втрату основної біосферної функції, якою є родючість. Багато вчених-аграріїв відзначають поступове слабшання звʼязку між рівнем природної родючості ґрунту і врожайністю, адже за показниками продуктивності вітчизняні землі, володіючи істотною часткою чорноземів, помітно поступаються показниками врожайності сільськогосподарських культур країнам  з набагато меншим природним потенціалом.
Більше про властивості ґрунту та екологічні заходи, які необхідно виконувати для його збереження можна дізнатися у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки де діє виставка книжок та періодичних видань на тему:
 « Екологія ґрунту – запорука великих урожаїв», 
на якій представлено двадцять документів, серед яких книжки та статті з наукових журналів, що висвітлюють дану тематику.


Полупан М. І. Розвиток українського агрономічного ґрунтознавства : генетичні та виробничі аспекти / М.І.Полупан, В. А. Величко, В. Б. Соловей; за ред. М.І. Полупана. - Київ: Аграр. наука, 2015. - 400 с.

Сільськогосподарська екологія: Навч. посібник для ВНЗ /  за заг ред. В. О. Голвка, 
А. З. Злотіна, В. Л. Мєшкової. - Харків ; Еспада,2009. - 624 с.


четвер, 23 січня 2020 р.

Нові надходження

     До відділу сільськогосподарської літератури  Тернопільської обласної універсальної бібліотеки надійшла нова література з питань органічного виробництва.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 1. - Київ: Федерація орг. руху України, 2008. - 204 с.
Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів, термін дії яких розпочався на території всіх країн ЄС з 1 січня 2009р. Довідник рекомендується Федерацією органічного руху України фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, всім, хто прагне отримати повну інформацію щодо правил та вимог до виробництва та маркування органічної продукції. Довідник також може стати в нагоді вибагливим споживачам, які прагнуть знати більше про вимоги до органічних продуктів які вони споживають.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 2. - Київ: Федерація орг. руху України, 2010. - 176 с.
Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів, термін дії яких розпочався на території всіх країн ЄС з 1 січня 2009р. Довідник рекомендується Федерацією органічного руху України фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, всім, хто прагне отримати повну інформацію щодо правил та вимог до виробництва та маркування органічної продукції. Довідник також може стати в нагоді вибагливим споживачам, які прагнуть знати більше про вимоги до органічних продуктів які вони споживають.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 3.- Львів: Видавнича компанія "АРС", 2013. - 272 с.
Довідник містить нормативні документи Європейського Союзу щодо правил органічного виробництва, особливостей маркування органічних продуктів та системи контролю органічного виробництва, прийнятих Єврокомісією у 2010-2013 рр. Довідник рекомендований фермерам, іншим виробникам та переробникам сільськогосподарської продукції, інспекторам та сертифікаторам органічного виробництва, державним службовцям, науковцям, викладачам, студентам та всім, хто прагне отримати детальну інформацію про особливості органічного виробництва.

Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 4.- Львів: Видавнича компанія "АРС", 2015. - 136 с.
Даний Довідник є продовженням виданих у 2008, 2010 та 2013 рр. Федерацією органічного руху України нормативних документів Європейського Со­юзу стосовно органічного виробництва та маркування органічних продуктів.
До даної книги увійшли всі офіційні документи щодо функціонування органічного сектору економіки в Європейському Союзі, прийняті Єврокомісією протягом вересня 2013 р. – травня 2015 р.
Довідник стандартів ЄС щодо регулювання органічного виробництва та маркування органічних продуктів. Книга 5.- Львів: Видавнича компанія "АРС", 2016. - 208 с.
До даної книги увійшли всі офіційні документи щодо функціонування органічного сектору економіки в Європейському Союзі, прийняті Єврокомісією протягом червня 2015 р. - грудня 2016 р.
До довідника увійшли настанови комісії ЄС для додаткових офіційних перевірок органічних продуктів. що імпортуються з України, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Молдови, Таджикистану, Узбекистану та РФ.