четвер, 10 жовтня 2019 р.

Нові надходження

Сталий розвиток сільських територій : монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. — Клейпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ «Центр учбової літератури», 2019. — 421 с.
Розглянуто і досліджено окремі аспекти формування виробничого, природного, людського, фінансового, інвестиційного капіталу в умовах глобалізаційних викликів. Розкрито позитивні риси новітніх підходів до створення сприятливих умов сільського розвитку як наслідків реформ та процесів децентралізації.
Набули поглибленого змісту питання соціально- економічних, екологічних, інноваційних змін на сільських територіях, які відбуваються на мікро- та макрорівні. Ключове місце відведено ролі і функціям об’єднаних територіальних громад як носіям прогресивних змін на сільських територіях. Світовий досвід розкриває можливості і приклади окремих країн світу щодо удосконалення політики сільського розвитку на засадах сталості. Монографія має теоретично-прикладний та методичний характер, логічно структурована за тематикою досліджень. Монографія може бути корисною для представників органів влади, членів ОТГ, підприємців, науковців, викладачів, аспірантів та студентів.

Нормативні вимоги до мікроклімату приміщень для утримання сільськогосподарських тварин та їх енергоощадне обгрунтування [текст] навч. посіб. / М. О. Захаренко, Л. В. Польовий, Л. В. Шевченко. — Київ: Центр учбової літератури, 2018. — 248 с.

Навчальний посібник підготовлений у відповідності із вимогами типової програми "Гігієна тварин" для підготовки фахівців аграрних закладів 2-4 рівнів акредитації для студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, факультету ветеринарної медицини та інших спеціальностей.
Представлені основні нормативні матеріали до мікроклімату приміщень згідно діючих Відомчих норм технологічного проектування нормативні вимоги до утримання великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, коней, хутрових звірів, кроликів, птиці та доповнені їх енергоощадним обґрунтуванням з метою раціонального використання енергоносіїв.

Рудик С. Там три верби схилилися... [Текст] / С. Рудик. - Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. - 648 с. : іл.
Авторський життєпис Рудика Станіслава Костянтиновича — професора, журналіста, анатома, історика, фольклориста, мандрівника, Заслуженого працівника народної освіти України, академіка АНВО України, який поїхав дорогами Європи, Африки, Середньої Азії, Кавказу, пересікав пустелі Сахара та Кара-Кум, піднімався на Памір, милувався красою Байкалу та чарівною Україною.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар