субота, 13 липня 2019 р.

Рибальство та рибництво в Україні

     Рибництво – розведення і вирощування риби та інших видів живих ресурсів у спеціально створених штучних умовах і виділених для цього рибогосподарських водних об’єктах.
   Рибництво належить до сільськогосподарського виробництва, оскільки включає всі фази технологічного процесу, у тому числі пов’язані з біологічними процесами вирощування продукції.
 У період переходу до ринкової економіки ситуація в рибному господарстві значно погіршилася. Однією з основних причин, які стримують розвиток рибництва є практика безпідставного завищення орендної плати місцевими органами влади, це призводить до згортання галузі, зменшує надходження до бюджету і ставить під загрозу її подальший розвиток.
 Удосконалення форм господарювання і власності є одним з основних напрямів здійснення аграрної реформи в цілому і рибного господарства зокрема. Особлива роль при цьому відводиться фермерським господарствам як перспективній формі організації виробництва.
   Про проблеми і досягнення у галузі рибництва можна дізнатися, ознайомившись з матеріалами виставки літератури «Рибальство та рибництво в Україні», яка діє у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

середа, 10 липня 2019 р.

110 років від дня народження відомого українського вченого Дмитренка Петра Олексійовича    Петро Олексійович Дмитренко — агрохімік, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки, один з основоположників агрохімії та живлення рослин в Україні.
      Народився (01(14).07.1909 року) і виріс у селі Мостище (нині — Петрівське) Козелецького р-ну Чернігівської обл. Після закінчення семирічки у 1926 р. він вступив до Козелецької сільськогосподарської профшколи. Перші кроки трудового життя Петро Дмитренко зробив на Чемерському полі Носівської дослідної станції «Розмова». У 1929 р. продовжив навчання в Київському агроінженерному інституті, після закінчення якого (1932), його залишили в аспірантурі на кафедрі загального землеробства при Українському науково-дослідному Iнституті землеробства (нині — «Iнститут землеробства Української академії аграрних наук»). З тих пір упродовж багатьох років наукова діяльність вченого була пов’язана з сільськогосподарським закладом, зокрема з лабораторією агрохімії, яку він очолював у 1948—1984 рр. і розпочалася вона з участі в складанні ґрунтово-агрохімічних карт господарств зони бурякосіяння України, охопила різні розділи агрохімії. Всі ці дослідження тісно пов’язані з потребами сільськогосподарського виробництва і спрямовані на вдосконалення системи застосування добрив у сівозмінах по зонах України. Серед питань, які досліджував Петро Дмитренко, особливо слід відмітити роботи з вивчення фосфатного режиму ґрунтів України. З різних проблем агрохімії вчений опублікував понад 240 наукових і науково-популярних праць, у тім числі чотири монографії і 2 довідники. 
     Вчений неодноразово брав участь у роботі міжнародних нарад і конгресів, присвячених питанням виробництва і застосування добрив, де його участь було відзначено дипломами, медалями, почесними грамотами, а також призначено Державну стипендію.
        Петро Олексійович Дмитренко дуже любив природу, рідну землю і завжди, ще задовго до виникнення екологічної науки, докладав чимало зусиль, щоб зберегти від забруднення довкілля. Він активно виступав проти масового використання разом з добривами вугільних відходів, і, таким чином, вдалося запобігти широкомасштабному забрудненню земель України токсичними сполуками, зокрема металами, що у високих концентраціях містилися в цих відходах.

                                                                                                               Наталія Мучка, провідний бібліотекар
                                                                                                               відділу сільськогосподарської літератури