вівторок, 17 липня 2018 р.

Нові надходження

Базалій В. В. Рослинництво: підручник [Текст]  / В. В. Базалій :[та ін.] — Херсон : Грінь Д. С., 2015. — 520 с. : іл.

Викладено сучасні еколого-біологічні, агротехнічні, агрохімічні, організаційно-господарські та економічні основи рослинництва. Висвітлено біологію і технологію виробництва польових культур – зернових (у т. ч. зернобобових), технічних (цукрових буряків, олійних рослин, ефіроолійних, прядивних), бульбоплодів та баштанних. Наведено короткі відомості про біологію і технології вирощування деяких важливих лікарських рослин.
Для студентів агрономічних спеціальностей вищих навчальних закладів Π-IV рівнів акредитації.

Технології виробництва продукції рослинництва : навч. посіб. [Текст]  / 
С. М. Каленська : [та ін.] — Київ : Аграр. Наука, 2016. — 304 с.
У посібнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, фактичний науково-практичний матеріал із дисципліни «Технології виробництва продукції рослинництва». Висвітлено Фвплив кожної технологічної схеми вирощування на збереження родючості ґрунту, фітоценози, урожайність та якість продукції. Особливу увагу приділено характеристиці сучасних технологій вирощування, їх біологізації та впливу на навколишнє середовище.

Системи сучасних інтенсивних технологій у рослинництві : підручник [Текст/ С. М. Каленська :[та ін.— Вінниця : ФОП Рогальська І. О.,  2015. — 448 с.
У посібнику охарактеризовано і систематизовано новітні технології вирощування польових культур, наведено фактичний науково-практичний матеріал з дисципліни ”Системи сучасних інтенсивних технологій”. Особливу увагу приділено характеристиці сучасних технологій вирощування.
Розраховано на фахівців агропромислового комплексу, студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Дідух В. Ф. Основи збереження сільськогосподарської продукції : навч. посіб. [Текст] / В. Ф. Дідух, С. Г. Панасюк. — Луцьк : Вежа-Друк, 2016. — 244 с.

У навчальному посібнику схарактеризовано різні види сільськогосподарської продукції, розглянуто основні принципи її збереження, теоретичні основи сушіння сільськогосподарських матеріалів. Представлено огляд конструкцій машин і засобів для післязбирального обробітку продукції рослинництва та підготовки продукції тваринництва до зберігання.
Видання рекомендовано науковцям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями сільського господарства.


Якубчак О. М. Гігієна продуктів тваринного походження [Текст] / 
О. М. Якубчак, Т. В. Таран. — Київ : ПрофКнига, 2017. — 596 с.
У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва. У посібнику викладені гігієнічні вимоги до виробництва ковбасних виробів, консервів та інших м’ясних продуктів.


Немає коментарів:

Дописати коментар