субота, 21 квітня 2018 р.

Нові надходження


У відділ сільськогосподарської  літератури надійшли нові книжки з питань тваринництва та рослиництва.
Довідник кормових добавок та преміксів /  колавт. : І. Я. Коцюмбас [та ін.] ; укладачі : Г. Й. Бойко [та ін.] — Львів : ТзОВ  "ВФ «Афіша»", 2015. — 1408 с.
Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а також вказані форми випуску і умови зберігання та терміни придатності. Видання має довідковий характер і містить предметний покажчик та класифікатор кормових добавок за функціональними групами, що дозволяє швидко знайти необхідну інформацію.
Для спеціалістів ветеринарної медицини, викладачів та студентів закладів ветеринарної медицини ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Ефективна годівля сільськогосподарської птиці : навчальний посібник /  за ред. І. А. Іонова. — Київ : Аграрна наука, 2013. — 208 с.
В книзі систематизовано наукові матеріали з нормування годівлі cільськогосподарської птиці, наведено характеристики основних груп кормів та їх хімічний склад, способи підвищення поживної цінності зернових і зернобобових культур та особливості використання в годівлі птиці тритикале, продуктів переробки сої та комбікормів з частиною зерна злакових у нерозмеленому вигляді. Описано основні принципи ефективної годівлі птиці комбікормами зі зниженим умістом білків тваринного походження. Наведено рецепти комбікормів та вміщено практичні поради.
Довідник з повноцінної годівлі
сільськогосподарських тварин / за ред. : І. І.Ібатулліна, О. М. Жукорського. — Київ : Аграрна наука, 2016. — 336 с.
Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кросів й одержання високоякісної продукції.
Призначено для практичного використання керівниками і спеціалістами тваринницьких комплексів та агрофірм, фермерами, консультантами, спеціалістами комбікормових заводів, працівниками наукових установ. Розраховано на викладачів та студентів середніх і вищих навчальних закладів сільськогосподарського профілю як посібник з годівлі сільськогосподарських тварин і птиці.
Корж О. П., Штучне розведення дичини : навчальний посібник /  
О. П. Корж, В. В. Петриченко, Д. О. Фролов. — Суми : Університетська книга, 2017. — 224 с.
У посібнику висвітлено загальні, зоотехнічні, біотехнічні та мисливськогосподарські питання штучного розведення дичини. Надається інформація про особливості організації дичеферм із вирощування різних видів диких тварин, інтродукції дичини до природних умов та її подальшого використання. Розглянуто деякі практичні питання організації виробничого циклу, економіки господарства, екологічного обґрунтування доцільності застосування заходів штучного розведення дичини тощо.

Результат пошуку зображень за запитом "інженерія виробництва гливи фото"Голуб Г. А. Інженерія виробництва гливи
   / А. Г. Голуб, О. М.
 Гайденко, О. І. Кепко. — Кіровоград : СПД ФО Лисенко В. Ф., 2012. — 448 с.
У монографії наведено основні принципи біологічної конверсії органічної сировини агроценозів у штучних умовах із виробництвом їстівних грибів, висвітлені наукові основи створення технічних засобів для агропромислового виробництва субстратів та грибів гливи. Значна увага приділена особливостям роботи технічних засобів та їх робочих органів, теоретичним основам їх розрахунку, застосуванню замкнутої системи опалення і вентиляції на основі теоретичних і експериментальних досліджень теплообмінних та газообмінних процесів в замкнутій системі вентиляції. У роботі використані результати власних досліджень, а також результати досліджень українських та зарубіжних вчених. Монографія призначена для наукових співробітників, аспірантів, конструкторів сільськогосподарської техніки, студентів та фахівців сільського господарства.,

Немає коментарів:

Дописати коментар