четвер, 16 листопада 2017 р.

Сільське грсподарство - важлива галузь економіки України


Забезпечення сталого розвитку усіх складових соціально-економічної системи на сьогоднішній день є важливим для України. Споживацьке ставлення до природніх ресурсів, намагання досягти найвищого економічного ефекту, незважаючи на шкоду, яка завдається навколишньому середовищу, відсутність належного фінансування природоохоронних заходів призвели до виснаження, деградації, порушення якості природних ресурсів, погіршення стану здоров’я та умов життєдіяльності населення.
Результат пошуку зображень за запитом "сільське господарство фото"Сільське господарство є важливою стратегічною галуззю економіки країни. Забезпечуючи населення продуктами харчування та формуючи продовольчий фонд країни, воно виступає одним з найбільших споживачів природних ресурсів та завдає значної шкоди природі. Тому перехід його на засади сталого розвитку є необхідною вимогою сьогодення.
Так, наприклад, головною метою стратегії розвитку сучасного рослинництва є забезпечення стабільного нарощування виробництва продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку та підвищення ефективності галузі. Досягнення поставленої мети можливе лише за умови підвищення економічного потенціалу агроекосистем шляхом використання таких системоутворюючих чинників, як підвищення родючості грунтів, зниження хіміко-техногенного навантаження на екобіоценози, зростання їх адаптивних властивостей, використання новітніх сортів рослин і технологій їх вирощування, що забезпечують найвищу окупність ресурсів.
Виснаженість та занедбаність усіх природніх підсистем, безвідповідальне ставлення до наслідків інтенсивного виробництва, нехтування науковими принципами ведення сільськогосподарського виробництва зумовлює нагальну необхідність формування нового світогляду і нових підходів до розв’язання цієї проблеми.
Для покращення ситуації необхідно сформувати новий тип відносин у системі «людина – господарство – природа», здійснити переоцінку цінностей та змінити споживацьке відношення до природи на бережливе і господарське. Екологічні пріоритети у використанні природних ресурсів повинні стати вищими за економічну вигоду.
У відділі сільськогосподарської літератури обласної універсальної наукової бібліотеки організована книжкова виставка, присвячена даній темі та приурочена до Дня працівників сільського господарства, на якій представлені періодичні видання з питань еколого-економічного розвитку аграрного сектору України.
Запрошуємо всіх, кого хвилює дана тема та, користуючись нагодою, вітаємо всіх, хто має відношення до сільського господарства України з професійним святом.
Валентина Скоренька