четвер, 21 вересня 2017 р.

Маленькі кроки великих змін (соціальний розвиток села)


Для забезпечення належного рівня та якості життя сільських жителів, а в подальшому їх зростання, перш за все, необхідне належне економічне підґрунтя.
Подальший розвиток аграрного сектора економіки тісно пов'язаний з розв'язанням складних соціально – економічних проблем на селі.
Занепад аграрного виробництва призвів до зменшення робочих місць на селі та різкого зменшення рівня доходів сільського населення. Відсутність засобів до існування та можливостей забезпечення соціальних, культурних та побутових потреб спричинили підвищення міграційної активності частини сільського населення, яке виїжджало з сіл в міста або й в інші країни. При чому це є освічені люди, кваліфіковані працівники, які мали бажання працювати.
«Рівень життя населення  - це соціально – економічна категорія, яка характеризує ступінь на певному етапі розвитку суспільства, задоволення населення матеріальними благами. Він безпосередньо залежить від матеріального добробуту окремої людини, реального рівня її потреб щодо життєвих благ і послуг, їх кількості та якості.»
Отже, ситуація є досить складною. З одного боку занепад сільськогосподарських підприємств став однією з причин соціальних проблем села, з іншого боку ці проблеми є однією з перешкод на шляху до стабілізації та розвитку в аграрному секторі нашої  держави. 
Ці питання широко піднімаються науковцями, політиками, керівниками підрозділів аграрного сектору і висвітлюються на сторінках періодичних видань, перегляд яких організовано до Дня періодики у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

Немає коментарів:

Дописати коментар