середа, 6 вересня 2017 р.

Нові надходження Круп՚яні культури: Навчальний посібник / О. В. Кващук, М. М. Сучек, В. Я. Хоміна, О. Д. Пастух. — Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2013. — 288 с.

У посібнику, відповідно до навчальної програми, висвітлено історію крупяних культур, їх поширення, морфологічні і біологічні особливості та інтенсивні технології їх вирощування.
Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, наукових співробітників, агрономів, керівників господарств, фахівців дорадчих служб, фермервів.Соя: агроекологічні основи вирощування Бабич А. О. Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання [Текст] / А. О. Бабич, М. І. Бахмат, О. М. Бахмат. —  Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2013. — 268 с.

Висвітлено провідну роль сої у вітчизняному землеробстві, виробництві зерна, білка, олії, біологічного азоту. Подано біологічні і ботанічні особливості, вимоги до умов вирощування. 
Особливу увагу приділено характеристиці сучасних технологій вирощування сої, їх біологізації та впливу на навколишнє середовище, зокрема підбору попередників, обробітку грунту, підготовці насіння, системі удобрення, особливостям сівби, використанню засобів захисту, методам переробки і використання соєвого білка в різних сферах діяльності.

 
 


Приліпка О. В. Агроекологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту [ Монографія] / О. В. Приліпка, О. М. Цизь. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. —
 384 с.

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. 
На основі виробничо-економічної оцінки вирощування сільськогосподарських культур закритого ґрунту виявлено резерви підвищення ефективності виробництва продовольчої продукції галузі. Проаналізовано агротехнічні закономірності та внутрішньогосподарські економічні відносини, визначено напрями їх удосконалення. 
Видання розраховане на науковців, агрономів-технологів і керівників підприємств закритого ґрунту, студентів вищих аграрних закладів освіти, а також тих, хто займається питаннями розвитку галузі закритого ґрунту.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Торгоня [та ін.]. — Міністерство аграрнрї політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Погорілого – Дослідницьке,      2015. — 239 с.
У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі "Біосфера - агротехнології - інженерні рішення" як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблему у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з використанням даних дистанційного зондування Землі та елементів точного (керованого) землеробства, новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби, біотехнології вирощування сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, а також методологію моніторингу агроресурсів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, перспективи застосування вітчизняних біологічних стимуляторів ростц в рослинництві і біологічного захисту рослин на основі ентомологічних та біологічних препаратів. Крім того, представлено методику розрахунку ви кидів парникових газів землями сільськогосподарського призначення.


Насіння: золотий фонд урожаю – 2016 [Текст]: спецвипуск. — Київ: ТОВ        « Аграр Медієн Україна», 2016. — 200 с.

Спецвипуск «Насіння: золотий фонд урожаю – 2016 » Подає сучасні технологічні  рішення з вирощування та догляду за посівами високопродуктових для українського сільського господарства культур – озимої пшениці, кукурудзи, ріпаку, сої та соняшнику. 
Спеціальний додаток «Зберігання» включає практичні матеріали з сушіння доробки та зберігання зерна у традиційний та альтернативні способи.

Немає коментарів:

Дописати коментар