неділя, 23 липня 2017 р.

Нові надходження
У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної бібліотеки надійшли нові книги з питань організації  економіки сільськогосподарських підприємств.
 
Пархомець М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва: організація та методика: [Монографія] / М. К Пархомець, М. З. Матвійчук; ред. М. К. Пархомця.— Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012.— 228 с.
Досліджено ціноутворення в основних галузях рослинництва і тваринництва, дано оцінку ціноутворення у підприємствах переробної промисловості, проаналізовано рівень доходів, номінальної та реальної заробітної плати населення. Розкрито особливість удосконалення системи ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з урахуваням ціни основного  й оборотного капіталів і землі, здійснено обгрунтування ціни реалізації на кінцеву продукцію переробних підприємств, охарактеризовано державне регулювання ціноутворення  у галузях агропромислового виробництва.

 

Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. (14-16 березня 2017 р., м. Кам՚янець - Подільський).— Тернопіль : Крок, 2017.— 381 с.
Збірник містить наукові доповіді міжнародної науково – практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» (м. Каменець - Подільський), яка відбулася 14 -16 березня 2017 року, з актуальних технологічних,  технічних, економічних, соціальних та екологічних проблем і напрямків розвитку України, інших держав та сучасного суспільства загалом.
 

Аграрна наука та освіта Поділля: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 2. (14-16 березня 2017 р., м. Кам՚янець - Подільський).— Тернопіль : Крок, 2017.— 405 с.
Збірник містить наукові доповіді міжнародної науково – практичної конференції «Аграрна наука та освіта Поділля» (м. Каменець - Подільський), яка відбулася 14 -16 березня 2017 року, з актуальних технологічних,  технічних, економічних, соціальних та екологічних проблем і напрямків розвитку України, інших держав та сучасного суспільства загалом.Аналіз впливу асоціації з Європейським Союзом на агропромисловий сектор Чернігівського та Миколаївського регіонів / В. М. Бойко, Д. М. Дибченко, Р. М. Олексенко, М. С. Селінський, Г. І. Сич / Сіверський інститут регіональних досліджень. — Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2014. — 116 с.
В дослідженні висвітлено основні питання сільського господарства та розвитку сільських територій в контексті існуючої ситуації та очікуваного впливу від Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом. Розкрито можливості та загрози, очікувані вигоди, які отримають українські аграрії після введення положень зазначеної Угоди. Звернуто увагу і на торгівлю сільськогосподарськими товарами в рамках зони вільної торгівлі.


Пархомець М. К. Організаційно - економічні засади підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу АПК : моногр. / М. К. Пархомець, О. Р. Олійник. —  Тернопіль : ТНЕУ, 2013. — 260 с.
У монографії розглянуто організаційно-економічні засади підвищення цукробурякового підкомплексу, визначено методологічний інструментарій його аналізу.
Запропоновано інтегральний індекс продуктивності буряківництва, що дає змогу комплексно оцінити галузь у районах Тернопільської області (високий, середній та низький рівень продуктивності).
Рекомендовано створення цукробурякового кластера і проведено оптимізацію його сировинної зони. Регулювання взаємовідносин партнерів в межах кластерної інтеграції запропоновано здійснювати на основі укладання контракту.
субота, 15 липня 2017 р.

Нові надходження 

Козак В. Т. Гриби України. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. —224 с. — іл.
У книзі подане загальне поняття про гриби: Їх будову, розноження, екологію. Вміщені кольорові ілюстрації та наведений короткий опис найбільш поширених грибів України. Розглянуті питання значення грибів в житті лісу та їх охорони. Багато уваги приділено переробці грибів та грибній кулінарії.


 
Современная энциклопедия любителя кошек. — Москва: ЗАО «БАО-Прес», 200. — 448 с.
У книзі міститься вся необхідна інформація про кішок, їх хвороби, утримання, розведення та особливості поведінки.