четвер, 16 листопада 2017 р.

Сільське грсподарство - важлива галузь економіки України


Забезпечення сталого розвитку усіх складових соціально-економічної системи на сьогоднішній день є важливим для України. Споживацьке ставлення до природніх ресурсів, намагання досягти найвищого економічного ефекту, незважаючи на шкоду, яка завдається навколишньому середовищу, відсутність належного фінансування природоохоронних заходів призвели до виснаження, деградації, порушення якості природних ресурсів, погіршення стану здоров’я та умов життєдіяльності населення.
Результат пошуку зображень за запитом "сільське господарство фото"Сільське господарство є важливою стратегічною галуззю економіки країни. Забезпечуючи населення продуктами харчування та формуючи продовольчий фонд країни, воно виступає одним з найбільших споживачів природних ресурсів та завдає значної шкоди природі. Тому перехід його на засади сталого розвитку є необхідною вимогою сьогодення.
Так, наприклад, головною метою стратегії розвитку сучасного рослинництва є забезпечення стабільного нарощування виробництва продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку та підвищення ефективності галузі. Досягнення поставленої мети можливе лише за умови підвищення економічного потенціалу агроекосистем шляхом використання таких системоутворюючих чинників, як підвищення родючості грунтів, зниження хіміко-техногенного навантаження на екобіоценози, зростання їх адаптивних властивостей, використання новітніх сортів рослин і технологій їх вирощування, що забезпечують найвищу окупність ресурсів.
Виснаженість та занедбаність усіх природніх підсистем, безвідповідальне ставлення до наслідків інтенсивного виробництва, нехтування науковими принципами ведення сільськогосподарського виробництва зумовлює нагальну необхідність формування нового світогляду і нових підходів до розв’язання цієї проблеми.
Для покращення ситуації необхідно сформувати новий тип відносин у системі «людина – господарство – природа», здійснити переоцінку цінностей та змінити споживацьке відношення до природи на бережливе і господарське. Екологічні пріоритети у використанні природних ресурсів повинні стати вищими за економічну вигоду.
У відділі сільськогосподарської літератури обласної універсальної наукової бібліотеки організована книжкова виставка, присвячена даній темі та приурочена до Дня працівників сільського господарства, на якій представлені періодичні видання з питань еколого-економічного розвитку аграрного сектору України.
Запрошуємо всіх, кого хвилює дана тема та, користуючись нагодою, вітаємо всіх, хто має відношення до сільського господарства України з професійним святом.
Валентина Скоренька

вівторок, 31 жовтня 2017 р.

Догляд за кімнатними квітами восениВ осінні місяці кімнатні квіти вимагають особливого догляду й уваги. Дні стають коротшими, температура нижча й у рослин починають сповільнюватись всі біохімічні процеси до стану спокою. У цей час не можна пересаджувати квіти. 


вівторок, 10 жовтня 2017 р.

Наші улюбленці – собакиЛюди утримують домашніх тварин вже багато тисяч років: для допомоги в певних справах, як друзів або щоб ними милуватись. 

четвер, 21 вересня 2017 р.

Маленькі кроки великих змін (соціальний розвиток села)


Для забезпечення належного рівня та якості життя сільських жителів, а в подальшому їх зростання, перш за все, необхідне належне економічне підґрунтя.
Подальший розвиток аграрного сектора економіки тісно пов'язаний з розв'язанням складних соціально – економічних проблем на селі.
Занепад аграрного виробництва призвів до зменшення робочих місць на селі та різкого зменшення рівня доходів сільського населення. Відсутність засобів до існування та можливостей забезпечення соціальних, культурних та побутових потреб спричинили підвищення міграційної активності частини сільського населення, яке виїжджало з сіл в міста або й в інші країни. При чому це є освічені люди, кваліфіковані працівники, які мали бажання працювати.
«Рівень життя населення  - це соціально – економічна категорія, яка характеризує ступінь на певному етапі розвитку суспільства, задоволення населення матеріальними благами. Він безпосередньо залежить від матеріального добробуту окремої людини, реального рівня її потреб щодо життєвих благ і послуг, їх кількості та якості.»
Отже, ситуація є досить складною. З одного боку занепад сільськогосподарських підприємств став однією з причин соціальних проблем села, з іншого боку ці проблеми є однією з перешкод на шляху до стабілізації та розвитку в аграрному секторі нашої  держави. 
Ці питання широко піднімаються науковцями, політиками, керівниками підрозділів аграрного сектору і висвітлюються на сторінках періодичних видань, перегляд яких організовано до Дня періодики у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

середа, 13 вересня 2017 р.

Ліси України та їх роль у захисті довкілляЛіси є одним з найважливіших чинників стабілізації біосфери.
Наші шляхи обмережені зеленими гірляндами захисних насаджень, що не лише милують око, а й захищають транспортні артерії від негативних природно – антропогенних чинників. Зелені смуги облямовують поля, оберігають яри та балки від ерозії, прикрашають населені пункти й міста.
Ліс –це культура поколінь. На даний час ми користуємося лісонасадженнями природного походження і створеними попередніми поколіннями лісівників та саджаємо ліси, якими будуть користуватися не лише наші діти, а й онуки та правнуки.
Останнім часом велика увага приділяється лісу як компоненту, що забезпечує збалансований розвиток суспільства та відіграє важливу роль у підтриманні екологічної рівноваги.
У відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної бібліотеки організовано виставку-перегляд літератури «Ліси України та їх роль у захисті довкілля», приурочену до Дня працівника лісу.
Запрошуємо відвідати нашу бібліотеку і ознайомитися з матеріалами виставки.

середа, 6 вересня 2017 р.

Нові надходження Круп՚яні культури: Навчальний посібник / О. В. Кващук, М. М. Сучек, В. Я. Хоміна, О. Д. Пастух. — Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2013. — 288 с.

У посібнику, відповідно до навчальної програми, висвітлено історію крупяних культур, їх поширення, морфологічні і біологічні особливості та інтенсивні технології їх вирощування.
Для студентів і викладачів вищих аграрних закладів освіти, наукових співробітників, агрономів, керівників господарств, фахівців дорадчих служб, фермервів.Соя: агроекологічні основи вирощування Бабич А. О. Соя: агроекологічні основи вирощування, переробки і використання [Текст] / А. О. Бабич, М. І. Бахмат, О. М. Бахмат. —  Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори - 2006», 2013. — 268 с.

Висвітлено провідну роль сої у вітчизняному землеробстві, виробництві зерна, білка, олії, біологічного азоту. Подано біологічні і ботанічні особливості, вимоги до умов вирощування. 
Особливу увагу приділено характеристиці сучасних технологій вирощування сої, їх біологізації та впливу на навколишнє середовище, зокрема підбору попередників, обробітку грунту, підготовці насіння, системі удобрення, особливостям сівби, використанню засобів захисту, методам переробки і використання соєвого білка в різних сферах діяльності.

 
 


Приліпка О. В. Агроекологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого грунту [ Монографія] / О. В. Приліпка, О. М. Цизь. — Київ: Центр учбової літератури, 2016. —
 384 с.

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. 
На основі виробничо-економічної оцінки вирощування сільськогосподарських культур закритого ґрунту виявлено резерви підвищення ефективності виробництва продовольчої продукції галузі. Проаналізовано агротехнічні закономірності та внутрішньогосподарські економічні відносини, визначено напрями їх удосконалення. 
Видання розраховане на науковців, агрономів-технологів і керівників підприємств закритого ґрунту, студентів вищих аграрних закладів освіти, а також тих, хто займається питаннями розвитку галузі закритого ґрунту.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / В. Кравчук, А. Кушнарьов, В. Торгоня [та ін.]. — Міністерство аграрнрї політики та продовольства України; УкрНДІПВТ ім. Погорілого – Дослідницьке,      2015. — 239 с.
У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі "Біосфера - агротехнології - інженерні рішення" як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблему у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з використанням даних дистанційного зондування Землі та елементів точного (керованого) землеробства, новітні техніко-технологічні рішення для різних систем обробітку ґрунту і сівби, біотехнології вирощування сільськогосподарських культур з використанням ендофітних і ґрунтових мікроорганізмів, а також методологію моніторингу агроресурсів та прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, перспективи застосування вітчизняних біологічних стимуляторів ростц в рослинництві і біологічного захисту рослин на основі ентомологічних та біологічних препаратів. Крім того, представлено методику розрахунку ви кидів парникових газів землями сільськогосподарського призначення.


Насіння: золотий фонд урожаю – 2016 [Текст]: спецвипуск. — Київ: ТОВ        « Аграр Медієн Україна», 2016. — 200 с.

Спецвипуск «Насіння: золотий фонд урожаю – 2016 » Подає сучасні технологічні  рішення з вирощування та догляду за посівами високопродуктових для українського сільського господарства культур – озимої пшениці, кукурудзи, ріпаку, сої та соняшнику. 
Спеціальний додаток «Зберігання» включає практичні матеріали з сушіння доробки та зберігання зерна у традиційний та альтернативні способи.