середа, 16 грудня 2015 р.

І знову зацвітає шлюмбергера



Зимової пори, коли людина найбільше піддається стресам, на підвіконнях зацвітає шлюмбергера (зигокактус, «різдвяник»). Ця рослина має здатність заспокоювати нервову систему. Найбільше виражена її енергетична активність у період цвітіння.

Шлюмбергера – епіфітна рослина з родини кактусових. Влітку рослина непримітна, її звисаючі зелені гілочки не мають декоративної привабливості і виглядають блідо на фоні інших кімнатних рослин. Але коли приходить пора зимових свят, з грудня до кінця січня, вона покривається чарівними трубчастими, білими, рожевими, а найчастіше червоними, з довгими тичинками квітами.
Необхідними умовами для розвитку шлюмбергери є вологе повітря і багатий на гумус грунт. Розмножують зигокактус живцями – члениками, які добре вкорінюються у кімнатних умовах.
Велике розчарування буває у квітникаря, коли ,,різдвяник" взагалі не цвіте, або щороку пропускає період цвітіння взимку. Щоб цього не сталося, рослині потрібно допомогти. З кінця вересня до початку листопада вазон розташовують у прохолодному місці, рідше поливають і не підживлюють. Таким чином йому створюють період спокою. В кінці листопада рослину переносять у тепле і світле місце, багато поливають, допомагаючи їй прокинутись. Через певний час з'являться бутони і тоді потрібно особливо доглядати за шлюмбергерою. У цей період не можна її переставляти з місця на місце, повертати іншою стороною до світла, тому що може скинути бутони.
Після цвітіння зменшують полив рослини, переносять її у прохолодніше місце, а за потреби можна пересадити. 


 Бажаємо вам успіху !




субота, 14 листопада 2015 р.

Шановні працівники сільського господарства !



Щиро вітаємо Вас із професійним святом! 

Від душі бажаємо натхнення, прихильної долі,  здоров'я, багатих урожаїв, вагомих здобутків, невичерпної енергії та  удачі.
Хай рясно колосяться Ваші ниви, хай втілюються в життя Ваші плани, задуми та сподівання!
 Нехай земля-годувальниця з Вами щедро ділиться, погода не підводить, а сонце з дощиком приходять! Нехай сади цвітуть на ваших землях і в душах!
 Бажаємо щоб ваша праця - найважливіша на землі, дозволила жити в достатку і теплі!

З повагою
працівники  відділу сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки

пʼятниця, 13 листопада 2015 р.

Нові надходження

Мартин А. Г. Природно - сільськогосподарське районування України [Текст]  монографія / А. Г. Мартин, С. О. Осипчук. О. М. Чумаченко. - Київ: Центр учбової літератури, 201З. -  256 с.
У монографії приведено вдосконалену схему природно-сільськогосподарського районування території України. Згідно з розробленими критеріями уточнено і виокремлено п'ять природно-
сільськогосподарських зон (Полісся, Лісостеп, Степ, Степова посушлива, Сухостепова) та дві гірські області (Карпатська гірська область, Кримська гірська область). 19 провінцій і 33 округи й дано їхню еколого-господарську характеристику. Розроблено Схему (карту) природно-сільськогосподарського районування України та довідник до неї.
Монографію рекомендовано студентам при вивченні дисциплін: «Землевпорядн проектування». «Державний земельний кадастр». «Планування розвитку територій» та інших. Цікавим і корисним навчальний посібник буде і фахівцям землевпорядної служби, аспірантам, співшукачам та іншим вченим у галузі використання га охорони земель.

Клименко М. О. Збалансоване використання земельних ресурсів [Текст] : навч. посібник / М. О. Клименко, Б. В. Борисюк, Т. М. Колесник. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 551 с.

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану. Навчальний посібник рекомендований як основне літературне джерело для освоєння дисципліни «Зба­лансоване використання земельних ресурсів», а також може бути корисним у вивченні дисциплін «Охорона та раціональне використання природних ресу­рсів», «Агроекологія» студентами напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» у вищих навчальних закладах.

Оцінка земель [Текст] : навч. посібник / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, І. Р. Залуцький, О. Я. Микула та ін.; за заг. Ред.: М. Г. Ступня. – Львів: Новимй Світ - 2000, 2013. – 311 с.
У навчальному посібнику викладено теоретичні основи оцінки земель, розкрито районування території при земельно оціночних роботах, теоретичні основи і методичні положення бонітування грунтів, загальні положення і завдання економічної оцінки земель, теоретичні основи і методичні положення економічної оцінки земель, внутрігосподарська оцінка земель, грошова і експертна оцінка земель, шість функцій грошей.
Для студентів землевпорядних факультетів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців і практиків у сфері регулювання земельних відносин; власників землі та землекористувачів.

Чумаченко О. М. Еколого-економічні проблеми деградації сільськогосподарських земель в Україні [Текст] монографія / О. М. Чумаченко, А. Г. Мартин. - Київ: Центр учбової літератури, 2013. — 284 с.
У монографії висвітлено теоретичні засади щодо вивчення сутності деградації земельних ресурсів Розкрито сутність поняття «деградація земельних ресурсів». Наведенні сучасні науково-методичні підходи до локалізації ерозійних процесів у сільськогосподарському землекористуванні. Проаналізовано екологічний та економічний стан сільськогосподарського землекористування та вивчено вплив трансформації земельних відно­син на охоронну земельних ресурсів. Обгрунтовано напрями охорони земельних ресурсів із врахуванням досвіду країн Європейського Союзу. Визначенні заходи з охорони земельних ресурсів та еколого-економічну ефективність їх провадження Викладено методику розрахунку соціально-економічних втрат на землях сільськогосподарського призначення від деградаційних процесів. Розроблено методичні засади оцінки втрат бюджету від інтенсифікації процесів деградації. Сформовані підходи до оцінки впливу трансформації земельних відносин на охорону земельних ресурсів. У зв'язку із економічною нестабільністю проведено обгрунтування обсягів витрат на локалізацію процесів деградації земель. Набули подальшого розвитку методичні засади оцінки втрат, що завдаються деградаційними процесами.
Розраховано на науковців, викладачів, фахівців землевпорядної служби, аспірантів, магістрів.

Агролісомеліорація [Текст]: підруч. / Юхновський В.Ю., Дударець С.М., Малюга В. М.; за ред. В. Ю. Юхновського. - К. Кондор-Видавництво, 2014. - 372 с. I5ВN 978-966-2781-28-1.
На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх конструкції, технології створення, агротехніка вирощування). У системному ключі висвітлено особливості систем захисту грунтів від ерозії, основною компонентою яких є лісомеліоративні протиерозійні заходи. Розкрито питання меліорації піщаних земель, рекультивації техногенних ландшафтів, озеленення населених місць. Показано організаційно-правові аспекти лісовпорядкування та інвентаризації агролісомеліоративних насаджень. Наведено типові задачі, алгоритм їх виконання та необхідні нормативно-довідкові матеріали.