субота, 13 липня 2019 р.

Рибальство та рибництво в Україні

     Рибництво – розведення і вирощування риби та інших видів живих ресурсів у спеціально створених штучних умовах і виділених для цього рибогосподарських водних об’єктах.
   Рибництво належить до сільськогосподарського виробництва, оскільки включає всі фази технологічного процесу, у тому числі пов’язані з біологічними процесами вирощування продукції.
 У період переходу до ринкової економіки ситуація в рибному господарстві значно погіршилася. Однією з основних причин, які стримують розвиток рибництва є практика безпідставного завищення орендної плати місцевими органами влади, це призводить до згортання галузі, зменшує надходження до бюджету і ставить під загрозу її подальший розвиток.
 Удосконалення форм господарювання і власності є одним з основних напрямів здійснення аграрної реформи в цілому і рибного господарства зокрема. Особлива роль при цьому відводиться фермерським господарствам як перспективній формі організації виробництва.
   Про проблеми і досягнення у галузі рибництва можна дізнатися, ознайомившись з матеріалами виставки літератури «Рибальство та рибництво в Україні», яка діє у відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки.

середа, 10 липня 2019 р.

110 років від дня народження відомого українського вченого Дмитренка Петра Олексійовича    Петро Олексійович Дмитренко — агрохімік, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки, один з основоположників агрохімії та живлення рослин в Україні.
      Народився (01(14).07.1909 року) і виріс у селі Мостище (нині — Петрівське) Козелецького р-ну Чернігівської обл. Після закінчення семирічки у 1926 р. він вступив до Козелецької сільськогосподарської профшколи. Перші кроки трудового життя Петро Дмитренко зробив на Чемерському полі Носівської дослідної станції «Розмова». У 1929 р. продовжив навчання в Київському агроінженерному інституті, після закінчення якого (1932), його залишили в аспірантурі на кафедрі загального землеробства при Українському науково-дослідному Iнституті землеробства (нині — «Iнститут землеробства Української академії аграрних наук»). З тих пір упродовж багатьох років наукова діяльність вченого була пов’язана з сільськогосподарським закладом, зокрема з лабораторією агрохімії, яку він очолював у 1948—1984 рр. і розпочалася вона з участі в складанні ґрунтово-агрохімічних карт господарств зони бурякосіяння України, охопила різні розділи агрохімії. Всі ці дослідження тісно пов’язані з потребами сільськогосподарського виробництва і спрямовані на вдосконалення системи застосування добрив у сівозмінах по зонах України. Серед питань, які досліджував Петро Дмитренко, особливо слід відмітити роботи з вивчення фосфатного режиму ґрунтів України. З різних проблем агрохімії вчений опублікував понад 240 наукових і науково-популярних праць, у тім числі чотири монографії і 2 довідники. 
     Вчений неодноразово брав участь у роботі міжнародних нарад і конгресів, присвячених питанням виробництва і застосування добрив, де його участь було відзначено дипломами, медалями, почесними грамотами, а також призначено Державну стипендію.
        Петро Олексійович Дмитренко дуже любив природу, рідну землю і завжди, ще задовго до виникнення екологічної науки, докладав чимало зусиль, щоб зберегти від забруднення довкілля. Він активно виступав проти масового використання разом з добривами вугільних відходів, і, таким чином, вдалося запобігти широкомасштабному забрудненню земель України токсичними сполуками, зокрема металами, що у високих концентраціях містилися в цих відходах.

                                                                                                               Наталія Мучка, провідний бібліотекар
                                                                                                               відділу сільськогосподарської літератури

четвер, 20 червня 2019 р.

Нові надходження

      У відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки надійшли нові книжки з питань сільськогосподарської науки та економічних, соціальних та екологічних факторів розвитку сільських територій.
   Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 1. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський). — Тернопіль : Крок, 2019.  366 с.
     Збірник містить наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції “Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції” (м. Кам’янець-Подільський), яка відбулася 20-21 березня 2019 р. з актуальних технологічних, технічних, економічних, соціальних та екологічних проблем і напрямів розвитку України, інших держав та сучасного суспільства загалом. Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

     Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції: збірник наукових праць міжнар. наук.-практ. конф. Ч. 2. (20-21 березня 2019 р., м. Кам’янець-Подільський).  Тернопіль : Крок, 2019. — 317 с.
     Збірник містить наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції “Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції” (м. Кам’янець-Подільський), яка відбулася 20-21 березня 2019 р. з актуальних технологічних, технічних, економічних, соціальних та екологічних проблем і напрямів розвитку України, інших держав та сучасного суспільства загалом. Відповідальність за зміст і достовірність публікацій несуть автори наукових доповідей. Точки зору авторів публікацій можуть не співпадати з точкою зору редколегії збірника.

     Сава А. П. Регулювання розвитку сільських територій: монографія / А. П. Сава. — Тернопіль : Крок, 2018. — 367 с.
    У монографії висвітлено теоретичні та концептуальні засади регулювання розвитку сільських територій. Обгрунтовано методологічні підходи до оцінки економічних, соціальних та екологічних факторів розвитку сільських територій.        Проведено комплексний аналіз стану функціонування сільських територій та запропоновано їх типологізацію за рівнем розвитку. Обгрунтовано шляхи вдосконалення регулювання розвитку сільських територій.
Монографія розрахована на науковців та практиків аграрної економіки та управління, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

четвер, 13 червня 2019 р.

Щоб бути з виноградом

     Одними з пріоритетних галузей  економіки України є виноградарство і виновиробництво.
Виноград вирощують в Україні давно. Сприятливі грунтово-кліматичні умови дозволяють вирощувати цінні сорти винограду для виробництва високоякісних виноматеріалів: марочних, столових, десертних вин та споживання культури у свіжому вигляді. Для отримання високоякісної продукції важливого значення набуває удосконалення галузевої спеціалізації виноградарства з врахуванням біологічних особливостей сортів та впливу на них біологічних факторів.
   Збільшення виробництва винограду в Україні має відбуватися, насамперед, за рахунок росту продуктивності виноградних насаджень, вдосконалення агротехніки, культивування цінних врожайних сортів, підвищення рівня механізації трудомістких процесів, покращення системи захисту від шкідників та хвороб.
   Однак виноградники України на сьогоднішній день потребують реконструкції, тобто оновлення виноградних насаджень. Але на даний час ще бракує,
насамперед, підщепного матеріалу. Головна причина недостатнього виробництва садивного матеріалу є значне скорочення за останні роки площ маточників підщепних лоз, а сортимент виноградників потребує систематичного удосконалення, щоб відповідав сучасним вимогам виробництва.
    Першочергово слід провести посадку столових сортів винограду з різними строками дозрівання, щоб населення відчувало «виноградний конвеєр» їх споживання. А також слід створити базові господарства та покласти на них обов’язки вирощування здорового підщепного та прищепного матеріалу під подальшу контрактну реалізацію їх іншим господарствам.
    Про сучасні проблеми і успіхи у виноградарстві України ви зможете дізнатися, відвідавши відділ сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової  бібліотеки, де діє виставка літератури і періодичних видань «Виноградарство в Україні».


неділя, 2 червня 2019 р.

Чарівний світ ірисів


У  відділі сільськогосподарської літератури Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки цікаво пройшла  година прекрасного «Чарівний світ ірисів».
У залі бібліотеки
 Починаючи з відділу каталогів відвідувачів «зустрічали» букети ірисів різних сортів. Запах стояв неймовірний, кольори – різнобарвні! Можна сказати, ми спостерігали «ірисовий рай». У залі, де відбувався захід, були представлені виставки літератури про іриси та картин тернопільської художниці Наталії Басараб, та художниці, мистецтвознавця Наталії Собкович.
Але основне – це зустріч з тернопільським селекціонером, квітникарем з великої букви, творцем понад 120 сортів ірисів Ігорем  Хорошом та художницею, мистецтвознавцем Наталією Собкович.
Ігор Хорош та його іриси
Ігор Ярославович член Американської, Італійської та Середньоєвропейської ірисових спілок. Суддя міжнародного класу. Почесний член Французького товариства ірисів та цибулинних рослин.
 Він розповів учасникам заходу про свій шлях у світ ірисів та представив нашій увазі колекцію найкращих їх зразків власної селекції. 
 Ігор Ярославович з любов’ю розповідав про кожну квіточку, адже в них вкладена часточка душі. Це надзвичайно кропітка робота, оскільки на створення одного нового сорту може піти більш як три роки.
Сорти його селекції неодноразово отримували нагороди на престижних міжнародних  конкурсах. А іриси сорту «Дельфін і русалка» та «Вечори на хуторі» - отримали найвищу нагороду в українському ірисівництві – медаль Ніни Мірошниченко.
Учасники заходу уважно розглядали квіти, фотографували на пам’ять.

Під час заходу
Під час заходу
А Наталія Григорівна Собкович розповіла гостям про свої картини, виконані у техніці шовкографії, аквареллю та олійними фарбами.
Наталія Григорівна Собкович
Фото  на пам'ять із студентами Тернопільського національного університету
Фото  на пам'ять із студентами ТКТЕК
Приємні спогади про захід  залишилися в усіх гостей нашої бібліотеки.


середа, 8 травня 2019 р.

Півонія — міфологічна квітка: дивовижна, декоративна, чудодійнаПівонії – улюблені квіти українців. Це розкішні багаторічні квіти, які не потребують особливого догляду і добре зимують у ґрунті, витримуючи мороз до -20. З'являються квіти ранньою весною, із першим теплом.
     Налічують майже 35 видів півоній: білого, жовтого, жовто-гарячого, рожевого, вишневого і червоного кольорів з відтінками.
     Рання вишнева півонія зацвітає наприкінці травня. Найпізніше цвітуть півонії наприкінці червня. До липня листя і квіти всихають.
   Пересаджують і розмножують півонії наприкінці серпня або на початку вересня. На новому місці квітка починає цвісти лише на 2-3 рік.
  Колись півонію називали панською квіткою. У давні часи вона була улюбленицею всіх успішних та багатих людей. Традиційно, кожен хто досягав слави і грошей, повинен був посадити в своєму саду чарівні півонії – як вдячність долі за щедрі дари. Згодом ця традиція стала доброю прикметою: вважають, що кущ півоній в оранжереї принесе господареві достаток і успіх у справах.
  Примітно і те, що півонія має лікувальні властивості. Її корені містять крохмаль, цукор, алкалоїди і дубильні речовини. Виявлено незначний вміст ефірної олії, глютамін, аргінін, таніни. У листках півонії є вітамін С, а в насінні – олія. В пелюстках квітів, особливо в червоних, міститься барвна речовина пеонін, щоправда, отруйна. Використовують півонію і для косметичних засобів або ж випускають цілі серії кремів та гелів із ніжним ароматом.
   Для тих, хто зацікавився цією дивовижною квіткою, у відділі сільськогосподарської літератури обласної універсальної наукової бібліотеки діє книжкова виставка «Півонія — міфологічна квітка: дивовижна, декоративна, чудодійна».
      То ж завітайте до нас і Ви не пожалкуєте.
                                                                                             Наталія Мучка, провідний бібліотекар 
                                                                                             відділу сільськогосподарської літератури

четвер, 18 квітня 2019 р.

Запрошуємо на акцію «Книжки у пошуку читача»

23 квітня 2019 року з 11.00 до 15.00 год. Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека проводитиме акцію «Книжки у пошуку читача», присвячену Всесвітньому дню книги й авторського права. Її мета — привернути увагу до книжки й читання, залучити до бібліотеки нових користувачів.  У цьому році вона проходить під гаслом «Бібліотека та цілі сталого розвитку: проекція на майбутнє».

Однією з цілей сталого розвитку ООН на 2016-2030 рр. є подолання голоду в світі, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.
     Відділ сільськогосподарської літератури у рамках проекту представляє виставку книжок і періодичних видань на тему: «Сталий розвиток аграрного сектора України».
На нашій виставці представлені матеріали про новинки сільськогосподарської техніки, сучасні технології вирощування зернових, зернобобових, ягідних культур, особливості зберігання сільськогосподарської продукції та література про інші корисні поради у сільськогосподарському виробництві.
       Під час акції книжкові новинки представлятимуть і тернопільські видавництва «Навчальна книга — Богдан», «Джура», «Підручники і посібники» та ін.
      Усі охочі зможуть зробити свій внесок у збагачення фонду головної книгозбірні краю, взявши участь у акції «Подаруй бібліотеці книжку» та придбати книги за цінами виробника.
     Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у святкових заходах, переглянути книжкові виставки, долучитися до реалізації Всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна», метою якої є збір книг для військової частини м. Тернополя, а також отримати безкоштовний читацький квиток.